Bảo Hành | Ắc Quy Nhập Khẩu

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Điều kiện bảo hành:
Sản phẩm được bảo hành nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:
• Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
• Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
• Thời hạn bảo hành trên hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
• Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

2. Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
• Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
• Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
• Số series, model sản phẩm không khớp với hợp đồng.
• Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm.
• Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.
• Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

3. Thời hạn bảo hành:
Bảo hành 12 tháng, tính từ ngày giao hàng.

4. Thời gian thực hiện bảo hành:
Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức độ sẵn có của thiết bị/sản phẩm thay thế của Trung Tâm Bảo Hành và sẽ được thông báo cụ thể cho Quý khách vào thời điểm Trung Tâm Bảo Hành nhận sản phẩm để bảo hành trong trường hợp quý khách tự đem sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành; hoặc ngay khi chúng tôi nhận được thông báo về thời gian bảo hành.
Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra nếu Quý khách không thực hiện theo hướng dẫn tại Chính sách bảo hành này.

COPYRIGHT © 2021 BY INNOVATION TECH. ALL RIGHT RESERVED.