Tin tức

CUNG CẤP – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG UPS TẠI GIÀN KHAI THÁC DẦU KHÍ.

CUNG CẤP – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG UPS TẠI GIÀN KHAI THÁC DẦU KHÍ.

adminquantri 20/10/2022

 

 

Năm 2022 phanphoiacquynhapkhau.vn Cung Cấp Và Lắp Đặt Hệ Thống Bộ Lưu Điện (UPS) Cho Giàn Khai Thác Dầu Khí.

 

 

I/ Khâu Đóng Gói Và Vận Chuyển Hệ Thống Bộ Lưu Điện ( UPS ).

 

Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups đóng Gói 1 Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups đóng Gói

Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups Kiểm Tra

 

 

Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups Vận Chuyển
Vận chuyển – Hệ thống bộ lưu điện ups

 

 

 

II/ Lắp Đặt Hệ Thống Bộ Lưu Điện ( UPS ).

 

 

Set Up Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups
Set Up Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups
ắc Quy Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups 1
Ắc Quy Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups
Set Up Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups 1
Set Up Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups
Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups Lắp đặt
Đấu Nối Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups 1 Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups
Vận Hành Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups
Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups 4
Vận Hành Hệ Thống Bộ Lưu điện Ups

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ:

Email: sales@innovationtech.vn

Phone: 0937740212

Xem các Dòng ắc quy nhập khẩu tại : https://www.phanphoiacquynhapkhau.vn/product_cat/ac-quy/

Facebook: https://www.facebook.com/phanphoiacquynhapkhau

COPYRIGHT © 2021 BY INNOVATION TECH. ALL RIGHT RESERVED.