News

News

Ngành dầu khí toàn cầu sẽ hụt thu 1.000 tỷ USD năm nay

Ngành dầu khí toàn cầu sẽ hụt thu 1.000 tỷ USD năm nay

adminquantri 13/03/2022

Công ty nghiên cứu Rystad Energy dự kiến các công ty thăm dò, khai thác dầu khí mất khoảng 40%...

Ngành dầu khí toàn cầu sẽ hụt thu 1.000 tỷ USD năm nay

Ngành dầu khí toàn cầu sẽ hụt thu 1.000 tỷ USD năm nay

adminquantri 13/03/2022

Công ty nghiên cứu Rystad Energy dự kiến các công ty thăm dò, khai thác dầu khí mất khoảng 40%...

Doanh nghiệp dầu khí nào hưởng lợi từ mỏ Kèn Bầu

Doanh nghiệp dầu khí nào hưởng lợi từ mỏ Kèn Bầu

adminquantri 13/03/2022

Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp "họ" dầu khí có thể khởi sắc hơn khi mỏ Kèn Bầu...

Cần cơ chế thu hút nhà đầu tư lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí

Cần cơ chế thu hút nhà đầu tư lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí

adminquantri 13/03/2022

Cùng với việc xây dựng cơ chế, chính sách nhất quán ổn định cho công tác thăm dò, cần có...

Tự chủ về cơ khí, dầu khí tiết kiệm hàng triệu USD

Tự chủ về cơ khí, dầu khí tiết kiệm hàng triệu USD

adminquantri 13/03/2022

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xây dựng được một ngành cơ khí dầu khí hiện đại, đáp...

COPYRIGHT © 2021 BY INNOVATION TECH. ALL RIGHT RESERVED.