SAFT UPTIMAX MAINTENANCE-FREE NICKEL BATTERY

ẮC QUY SAFT UPTIMAX MAINTENANCE-FREE NICKEL

 

Ắc quy Uptimax Maintenance – Free Nickel là sự phù hợp hoàn hảo để thay thế ắc quy axit-chì nhờ mức sạc đơn 1.39 V/khối. Khả năng sạc lại nhanh, có thể đạt tới 95% trạng thái sạc (SOC) trong 8 giờ ở mức 1.45V/khối để giảm thiểu thời gian và khả năng.

Các tính năng và lợi ích của ắc quy Uptimax Maintenance – Free Nickel:

Phù hợp hoàn hảo để thay thế ắc quy axit-chì

Ắc quy Uptimax Maintenance- Free Nickel đầu tiên thích ứng với cửa sổ điện áp DC hẹp.

Không cần sạc tăng áp, nó có thể được lắp trong tất cả các hệ thống DC thường được sử dụng.

Ít cần phải thả điốt hoặc bộ chuyển đổi DC / DC.

Có thể giảm chi phí cho hệ thống DC do cần ít thành phần hơn.

Các dòng ắc quy SAFT khác có tại: https://www.phanphoiacquynhapkhau.vn/product_cat/saft/

SAFT UPTIMAX MAINTENANCE-FREE NICKEL BATTERY

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Phí sở hữu thấp
  • Hiệu suất điện cao
  • Tuổi thọ cao
  • Chi phí bảo trì thấp

COPYRIGHT © 2021 BY INNOVATION TECH. ALL RIGHT RESERVED.