Ắc Quy Nhập Khẩu Odyssey

ODYSSEY

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM24M

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM24M
 • Không cần bảo dưỡng vì sử dụng công nghệ ắc quy AGM
 • Chu kỳ hơn 900 lần khi xả ở độ sâu 50%
 • Được làm bằng nhựa cao cấp cho hiệu suất bền và khả năng chịu nhiệt
Đọc thêm

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM27M

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM27M
 • Không cần bảo dưỡng vì sử dụng công nghệ ắc quy AGM
 • Chu kỳ hơn 900 lần khi xả ở độ sâu 50%
 • Được làm bằng nhựa cao cấp cho hiệu suất bền và khả năng chịu nhiệt
Đọc thêm

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM31M

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM31M
 • Không cần bảo dưỡng vì sử dụng công nghệ ắc quy AGM
 • Chu kỳ hơn 900 lần khi xả ở độ sâu 50%
 • Được làm bằng nhựa cao cấp cho hiệu suất bền và khả năng chịu nhiệt
Đọc thêm

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM34M

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM34M
 • Không cần bảo dưỡng vì sử dụng công nghệ ắc quy AGM
 • Chu kỳ hơn 900 lần khi xả ở độ sâu 50%
 • Được làm bằng nhựa cao cấp cho hiệu suất bền và khả năng chịu nhiệt
Đọc thêm

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM65M

ODYSSEY NORTHSTAR PRO BATTERIES NSB-AGM65M
 • Không cần bảo dưỡng vì sử dụng công nghệ ắc quy AGM
 • Chu kỳ hơn 900 lần khi xả ở độ sâu 50%
 • Được làm bằng nhựa cao cấp cho hiệu suất bền và khả năng chịu nhiệt
Đọc thêm

ODYSSEY POWERSPORT BATTERIES

ODYSSEY POWERSPORT BATTERIES
 • Khả năng chống rung cực mạnh
 • Làm từ 99% chì nguyên chất
 • Tăng thêm 15% diện tích bề mặt tấm
Đọc thêm

ODYSSEY PRO-AGM31 BATTERIES

ODYSSEY PRO-AGM31 BATTERIES
 • Khả năng chống rung vượt trội
 • Ampe tay quay cao
 • Chu kỳ hơn 900 lần ở độ sâu xả 50%
Đọc thêm

ODYSSEY PERFORMANCE BATTERIES

ODYSSEY PERFORMANCE BATTERIES
 • Làm bằng 99% chì nguyên chất
 • Tổng công suất lớn hơn so với ắc quy thông thường
 • Khả năng sả xâu
Đọc thêm

ODYSSEY EXTREME BATTERIES

ODYSSEY EXTREME BATTERIES
 • Làm từ 99% chì nguyên chất
 • Công suất gấp đôi và tuổi thọ gấp ba lần so với ắc quy thông thường
 • Có thể xử lý 400 chu kỳ sạc - xả, độ sâu xả đến 80%
Đọc thêm
COPYRIGHT © 2021 BY INNOVATION TECH. ALL RIGHT RESERVED.