Ắc Quy Nhập Khẩu Optima

OPTIMA

OPTIMA BLUETOP® D31M

OPTIMA BLUETOP® D31M
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Làm bằng 99,99% chì nguyên chất
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần so với các loại ắc quy thường dùng trên biển
Đọc thêm

OPTIMA BLUETOP® D34M

OPTIMA BLUETOP® D34M
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Làm bằng 99,99% chì nguyên chất
 • Khả năng chống rung gấp 15 lần
Đọc thêm

OPTIMA BLUETOP® D27M

OPTIMA BLUETOP® D27M
 • Làm bằng 99,99% chì nguyên chất
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần so với các loại ắc quy thường dùng trên biển
Đọc thêm

OPTIMA BLUETOP® 34M

OPTIMA BLUETOP® 34M
 • Làm bằng 99,99% chì nguyên chất
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần so với các loại ắc quy thường dùng trên biển
Đọc thêm

OPTIMA YELLOWTOP® DS46B24R

OPTIMA YELLOWTOP® DS46B24R
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần
 • Hơn 300 chu kỳ xả/sạc
 • Công suất khởi động tối ưu
Đọc thêm

OPTIMA YELLOWTOP® D31A

OPTIMA YELLOWTOP® D31A
 • Chống tràn
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần
Đọc thêm

OPTIMA YELLOWTOP® D75/25

OPTIMA YELLOWTOP® D75/25
 • Hơn 300 chu kỳ xả/sạc
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần
Đọc thêm

OPTIMA YELLOWTOP® D34

OPTIMA YELLOWTOP® D34
 • Chống tràn
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần
Đọc thêm

OPTIMA YELLOWTOP® D35

OPTIMA YELLOWTOP® D35
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Hơn 300 chu kỳ xả/sạc
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần
Đọc thêm
COPYRIGHT © 2021 BY INNOVATION TECH. ALL RIGHT RESERVED.