Ắc Quy Nhập Khẩu Saft

SAFT

SAFT SUNICA.PLUS NICKEL BATTERY

SAFT SUNICA.PLUS NICKEL BATTERY
 • Hoạt động trong điều kiện môi trường khó khăn nhất
 • Khả năng sạc tốt
 • Hoạt động hiệu quả cao trong điều kiện sạc biến động
Đọc thêm

SAFT SPH ENGINE STARTING NICKEL BATTERY

SAFT SPH ENGINE STARTING NICKEL BATTERY
 • Khả năng chống lạm dụng điện cao
 • Chi phí lắp đặt và bảo trì thấp
 • Không cần sử dụng nước lên đến 10 năm
Đọc thêm

SAFT BLOCK NICKEL BATTERIES: SBLE, SBM, SBH

SAFT BLOCK NICKEL BATTERIES: SBLE, SBM, SBH
 • Chống lạm dụng điện, sốc và rung
 • Chỉ cần bảo dưỡng cơ bản
 • Chi phí sở hữu thấp
Đọc thêm

SAFT UPTIMAX MAINTENANCE-FREE NICKEL BATTERY

SAFT UPTIMAX MAINTENANCE-FREE NICKEL BATTERY
 • Chi phí bảo trì thấp
 • Hiệu suất điện cao
 • Tuổi thọ cao
Đọc thêm

SAFT COMPACT NICKEL BATTERY

SAFT COMPACT NICKEL BATTERY
 • Không cần bảo dưỡng
 • Chi phí sở hữu thấp
 • Tuổi thọ cao
Đọc thêm
COPYRIGHT © 2021 BY INNOVATION TECH. ALL RIGHT RESERVED.